Wij werken o.a. voor:

Delta Heat Services B.V. Stellendam, Bakker Logistiek Groep B.V. Zeewolde, AVA Luchttechniek B.V. Almelo, Stellingwerf van Beek & Drosten Enschede, Broersma Logistiek B.V. Heerenveen, Kees Becker Logistiek B.V. Zeewolde, Zandmaatschappij Twenthe B.V. Hengelo (Ov), Wijbenga B.V. Geldermalsen, SocialCRM.nl Hengelo, CRMCompany B.V. Hengelo, Mikrocentrum Eindhoven, BetaGuard B.V. Hengelo en Almere, Betoncentrale Twenthe, Betoncentrale Rijnmond, Betoncentrale Diamant, Eetcafé de Buurman Hengelo, Restaurant de Dragonder Hengelo, Tunturi New Fitness B.V. Almere, Autobedrijf Bruins Hengelo, De-Sta-Co Uithoorn, Clamprite Uithoorn.

Wij werken o.a. voor:

Het belang van een herkenbare huisstijl

Het belang van een herkenbare huisstijl

Het begrip 'huisstijl' is eigenlijk wel bij iedereen bekend. We hebben er immers voortdurend mee te maken, en het helpt ons om snel ordening aan te brengen in de wereld om ons heen. Denk maar eens hoe u gebruik maakt van uw kennis op dat gebied wanneer u een stapel reclamefolders uit uw brievenbus haalt en deze snel doorneemt. Op kleur en formaat van de folders begint u al meteen met uw selectie.

Ook in het verkeersbeeld bij u in de straat laat u zich leiden door huisstijlen. U bent immers alert als u een grijs bestelbusje heel langzaam voor uw huis ziet rijden. Ziet u echter op de zijkant van het busje de kleur en naam van uw verwarmingsmonteur of die van een bekende meubelleverancier staan, dan is uw ongerustheid meteen weggenomen.

Vele Nederlandse bedrijven slagen er al jarenlang in om een zodanig consequente huisstijl te voeren, dat alleen al hun kleur of alleen al hun logo door iedereen met het bedrijf wordt geassocieerd.
Dit is natuurlijk de droom van ieder bedrijf. Echter, niet ieder bedrijf kan en wil voor dit doel flinke reclamebudgetten besteden.

Toch is het voeren van een goed doordachte en goed doorgevoerde huisstijl voor ieder bedrijf betaalbaar. Het hoeft immers helemaal niet vergezeld te worden door dure reclamebombardementen. Wel levert een goede huisstijl zeker een essentiële positieve bijdrage aan het bedrijfsimago.

Waarom uw eigen huisstijl?

Ieder bedrijf en iedere organisatie heeft een bepaalde eigen identiteit. Ieder bedrijf wil deze eigen identiteit graag naar voren laten komen in zijn of haar presentatie naar buiten. Organisaties presenteren zich naar de buitenwereld door communicatie, gedrag, en door het uitzenden van signalen.

Elke organisatie en elk bedrijf wil graag een goede indruk maken op de omgeving. Wil zich positief presenteren. Vaak wordt over het hoofd gezien dat het beoogde beeld wel precies moet kloppen met hetgeen de organisatie wil uitstralen. Heeft u bijvoorbeeld graag particulieren als klant, of is uw hele bedrijfsvoering nu juist ingericht op business-to-business werken? Welke keuze uw bedrijf hierin heeft gemaakt, is eigenlijk niet van belang, maar het is wel van essentieel belang dat u die gemaakte keuze vervolgens ook uitstraalt!

U kunt veel tijd en energie steken in het streven naar naamsbekendheid, het vestigen van een bepaald beeld van uw bedrijf in de markt en het maken van een bepaalde indruk op uw potentiële klanten. Dat is uitstekend, maar zorgt u er wel voor dat de door u beoogde indruk een zorgvuldige mix is van het beeld dat u met uw bedrijf graag uit wil stralen, en de werkelijke identiteit van uw bedrijf!

Uw huisstijl is zo'n zorgvuldig bepaald instrument, dat u helpt om met uw bedrijf het juiste imago naar de buitenwereld te presenteren. Daarom moet uw huisstijl perfect passen bij de werkelijke identiteit van uw bedrijf en tevens de kernwaarden van uw organisatie uitstralen.

Voorwaarde is dat uw huisstijl zeer consequent wordt doorgevoerd. Dus niet een brief met het nieuwe bedrijfslogo versturen in een envelop waar nog het oude logo opstaat!

Wanneer u dergelijke fouten maakt, dan lijkt het alsof u uw zaakjes niet goed voor elkaar heeft. Er ontstaat een (negatief) beeld dat vervolgens een deel van uw imago wordt. En als u dit beeld eenmaal heeft opgeroepen, dan moet uw bedrijf enorm veel inspanning leveren en kosten maken om het 'juiste' imago weer te herstellen.

Het is dus zaak om zeer goed na te denken over uw huisstijl en een goed en volledig plan met tijdspad te maken voordat uw nieuwe huisstijl werkelijk ingevoerd wordt.

Welke elementen dragen bij aan uw huisstijl?

Uw huisstijl dient dus het gedrag en de communicatie van uw organisatie te onderstrepen en te versterken. De kernwaarden van uw bedrijf dienen ermee bevestigd te worden en uw huisstijl moet passen bij uw imago.

Waaruit bestaat die huisstijl nu eigenlijk? Die bestaat uit de volgende vijf elementen:

  • Woordmerk
  • Beeldmerk
  • Typografie
  • Kleur
  • Kenmerkende vormen


Het woordmerk is de aanduiding voor het logo van uw bedrijf. Dit kan de volledige bedrijfsnaam zijn of de naam of afkorting die u gebruikt om uw bedrijf aan te duiden.

Het beeldmerk wordt ook wel embleem genoemd. Het gaat hierbij om een symbool dat verwijst naar de activiteiten of naar specifieke kenmerken van de organisatie. Overigens kiest niet ieder bedrijf ervoor om een beeldmerk te voeren.

Met typografie kan een onderneming zich onderscheiden en een bepaald element benadrukken dat tot de kernwaarden behoort. Denk aan het gebruik van het lettertype en de lettergrootte. U kunt bijvoorbeeld zakelijkheid uitstralen door een lettertype als 'arial' of speelsheid door het gebruik van 'comic sans'. Met de keuze van uw lettertype kunt u nog veel meer nuancering in uw uitstraling aanbrengen.

Het gebruik maken van kleuren maakt eveneens deel uit van uw huisstijl. Zorgvuldig kleurgebruik dient uw imago te versterken. Er is inmiddels veel bekend over de gevoelens die bepaalde kleuren bij de meeste mensen oproepen, en ook over hoe bepaalde kleurcombinaties als 'stijlvol' of 'agressief' of 'fris' worden ervaren. Daar kunt u met uw organisatie handig gebruik van maken. Het laatste element van een huisstijl bestaat uit kenmerkende vormen die passen bij uw bedrijfsactiviteiten of bij de indruk die u wilt maken op de buitenwereld. Bijvoorbeeld enkele golfjes bij het logo van het Waterschap, of een stenen muurtje bij een baksteenleverancier.

Samen vormen al deze elementen de huisstijl van een bedrijf. Dat wil echter niet zeggen dat alle vijf elementen altijd tegelijk gebruikt moeten worden om de organisatie in beeld te brengen. Een bepaalde kleur of alleen het logo kan soms al voldoende zijn om een gevoel van herkenning op te roepen.

Levert bewaking van uw huisstijl u voordeel op?

Door een huisstijl te ontwerpen die bij de identiteit van uw organisatie past, en deze consistent door te voeren, bereikt u het volgende effect: Ten eerste wordt de naamsbekendheid van uw organisatie er enorm door versterkt. Mensen kunnen gemakkelijker informatie opslaan als die informatie herhaald wordt en herkenbaar is. Ook biedt uw huisstijl u een uitstekende manier om u als organisatie te onderscheiden ten opzichte van uw concurrentie. De huisstijl is immers een belangrijk onderdeel van de bedrijfsidentiteit en het bedrijfsimago, en biedt u de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat uw organisatie eruit springt en bepaalde kernwaarden uitdraagt waarin uw doelgroep zich kan herkennen.

U kunt de huisstijl tevens benutten om uw eigen medewerkers te ondersteunen in hun identificatie met de organisatie. En bij het aannemen van nieuwe medewerkers geeft de verduidelijkte bedrijfsidentiteit u een duidelijk houvast, zodat de kans dat uw nieuwe medewerker perfect bij uw bedrijf past, veel groter is geworden.

U zult denken: dat is allemaal heel mooi, maar het is nauwelijks meetbaar of invoer en bewaking van een nieuwe huisstijl mijn bedrijf ook werkelijk voordeel oplevert! Indien u echter beschikt over een goed CRM-systeem, dan kunt u wel degelijk meten of uw 'nieuw' ingevoerde huisstijl vruchten afwerpt voor uw bedrijf.

Een goed CRM-systeem stelt u immers in staat om veranderingen, op wat voor gebied dan ook, te monitoren en in kaart te brengen, zodat u vervolgens uit de gegenereerde informatie op kunt maken of uw huisstijl u voordeel heeft opgeleverd. En door geautomatiseerde vergelijking kunt u zelfs precies meten wat het bedrag van uw voordeel is.

Hoe zorgt u voor handhaving van uw huisstijl?

Zoals reeds eerder aangegeven is het erg belangrijk om uw 'nieuwe' huisstijl zorgvuldig en volledig in te voeren. Wees daarbij niet te zuinig. Gooi consequent oude enveloppen, oud briefpapier en oude folders weg. Dit ligt nogal voor de hand. Neem echter ook rigoureus afscheid van relatiegeschenken die u nog in voorraad heeft, maar die niet in de nieuwe stijl bedrukt zijn! Het doet even pijn, maar herstel van uw imagoschade achteraf, kost u altijd veel meer.

Tegenwoordig kunt u als manager op vele manieren met uw bedrijf naar buiten treden. U kunt reclame maken op papier, door brochures en folders te verspreiden, en u heeft meestal ook de beschikking over een bedrijfswebsite. Met uw huisstijl kunt u ervoor zorgen dat die verschijningsvormen elkaar door de samenhang versterken. Wanneer u uw huisstijl aanpast of vernieuwt, vergeet u dan de belettering van uw gevel en eventuele belettering van bedrijfswagens, -aanhangers en -borden niet.

Dan de grote categorie brieven, enveloppen, brochures, ontvangstbevestigingen, faxen, offertes, (digitale) nieuwsbrieven, facturen, afspraakbevestigingen en eventuele bedrijfsmagazines. De eerste stap in de huisstijlbewaking bij al deze bedrijfsuitingen is om de huisstijl zoveel mogelijk vast te leggen in sjablonen. Ook de uitgaande e-mail moet meedoen in de huisstijl. Lettertype en lettergrootte kunnen immers ook bij de bedrijfs-e-mail gemakkelijk in een sjabloon worden ingegeven, zodat u een uniforme benadering naar buiten heeft gewaarborgd.

Indien u beschikt over een goed CRM-systeem, dan is de handhaving van uw huisstijl kinderspel geworden. U kunt dan immers alle uitgaande correspondentie vastleggen in sjablonen, zodat de kans op fouten daarmee tot het absolute minimum gereduceerd wordt.
Op deze wijze helpt uw systeem uw bedrijf om de gewenste 'uniforme benadering naar buiten' te waarborgen.

Dit is een bijkomend voordeel van CRM. Naast de efficiencyverbetering in uw commerciële processen en uw persoonlijke tijdwinst doordat het systeem de door u gewenste managementinformatie voortdurend doorrekent en aanlevert.

Echter, het allerbelangrijkste is dat iedere relatie van uw bedrijf met behulp van uw CRM-systeem veel professioneler benaderd wordt! De gegevens zijn immers altijd up-to-date en voor iedere medewerker in te zien. U kunt dus optimale service aan iedere relatie bieden.

Tot slot nog een tip voor een aspect dat bij verandering of vernieuwing van de huisstijl dikwijls over het hoofd wordt gezien. Uw bedrijfsnaam staat vaak met logo vermeld in diverse gidsen: de telefoongids, de gouden gids, een regionale of plaatselijke gids, een branchegids en/of een gids van een club of vereniging waar u lid van bent. Doordat de facturen voor vermelding in deze gidsen hooguit één keer per jaar komen, en bovendien vaak netjes door de afdeling administratie worden verwerkt, wordt de aanpassing aan uw nieuwe huisstijl bij deze categorie gemakkelijk over het hoofd gezien! Hetzelfde geldt uiteraard voor vermelding in digitale 'gidsen'.

Vergeet u dus niet om juist deze bedrijfsuitingen, een bron die vaak als eerste wordt geraadpleegd door potentiële klanten, mee te nemen in uw nieuwe huisstijl!

Conclusie

De voordelen van een goede, doordacht ingevoerde en consequent gehandhaafde huisstijl zijn evident voor uw bedrijf: Uw naamsbekendheid wordt versterkt en dus vergroot en uw concurrentiekracht neemt toe door onderscheidend vermogen. Uw doelgroep kan zich identificeren met uw duidelijke bedrijfsimago en uw eventuele interne verdeeldheid kunt u ook intern houden doordat u naar buiten toe een uniforme, gezamenlijke bedrijfsaanpak heeft.